کار عمیق

فعالیت های حرفه ای انجام شده در حالت تمرکز و بدون حواس پرتی که توانایی های شناختی شما را به حداکثر می رساند را کار عمیق می گویند

روزی معادل هزار سال

اگر از اکثر مردم ایران بپرسند چند نفر از افراد لیست زیر را می شناسید؟ حداقل اسم ۳ تا ۵ نفر از این لیست را ذکر می کنند جف بزوس (Jeff Bezos) - بنیانگذار شرکت آمازون الن ماسک (Elon Musk) - بنیانگذار شرکت‌های تسلا و SpaceX بیل گیتس (B…