ورود توسط پدرام

کار عمیق

فعالیت های حرفه ای انجام شده در حالت تمرکز و بدون حواس پرتی که توانایی های شناختی شما را به حداکثر می رساند را کار عمیق می گویند

روزی معادل هزار سال

اگر از اکثر مردم ایران بپرسند چند نفر از افراد لیست زیر را می شناسید؟ حداقل اسم ۳ تا ۵ نفر از این لیست را ذکر می کنند اینها کارآفرینان معروف جهان هستند که از آنها به عنوان الگوهای موفقیت و کارآفرینی یاد می شود. حتی برای ثروتمند شدن به داستان موفقیت این افراد اشاره […]